INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Register období
Na tejto stránke sú informácie o všetkých typoch období, za ktoré sa sledujú indikátory. Selektovaním typu obdobia sa zobrazia jednotlivé obdobia vybraného typu.


Päťrok
Názov obdobiaDátum začiatku platnostiDátum konca platnosti
Päť rokov 1991 - 1995 01.01.2000 
Päť rokov 1996 - 2000 01.01.2000 
Päť rokov 2001 - 2005 01.01.2000 
Päť rokov 2006 - 2010 01.01.2000 
Päť rokov 2011 - 2015 01.01.2000 
Päť rokov 2016 - 2020 01.01.2000 
Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.