INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Register území
Prehľad území za ktoré sa sledujú indikátory v informačnom systéme INFOREG.

Územné usporiadanie Slovenskej republiky podľa úrovní NUTS
Skip Navigation Links.
Územne usporiadanie SR podľa NUTS.

Základné informácie o vybranom území
Názov územia SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kód územia 100000
Eurokód územia SK
Počet obcí vo vybranom území 2930
 

     Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.