INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Kontakty
Kontaktné údaje používateľa
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6/B
810 05 Bratislava 26
e-mail: info@mindop.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
INFOSTAT Bratislava
Leškova 16
817 95 Bratislava 15
e-mail: inforeg@infostat.sk


Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.