INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Výstupy podľa indikátorov, období a území.
Pre zobrazenie hodnoty indikátora je potrebné vybrať si najprv konkrétny indikátor, ku ktorému sa dostanete postupne vyselektovaním danej domény, skupiny a oblasti. Po výbere oblasti, sa vám zobrazia v zozname indikátorov iba tie indikátory zvolenej domény, skupiny a oblasti, ktorých údaje sú v databáze uložené. Následne po výbere konkrétneho indikátora sa vám v zozname období zobrazia všetky obdobia za ktoré sú hodnoty indikátora uložené. Po zvolení obdobia sa vám zobrazí na obrazovke hodnota požadovaného indikátora.

Vyberte indikátor

  Vyberte obdobie

  
    
      
  

  

Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.