INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Indikátory
Informácie o tom čo sú a aký majú význam indikátory.
Viac o všetkých registroch a ako oni opisujú dáta je v sekcií o metadátach.
V prípade, že ste registrovaný užívateľ, vybraný zoznam indikátorov môžete exportovať do xls alebo doc formátu.

Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.