INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
REGISTRAČNÝ LIST ÚPD OBCE Hlohovec    [507032] Počet obyvateľov k 31.12.2014: 22 264
Názov okresu: Okres Hlohovec Kód okresu: 203
Názov kraja:             Trnavský Kód kraja: 02
Registračný list ÚPD sa zobrazí selektovaním jeho poradového čísla.
Účinnosť Poradie Vymedzenie
22.05.2018 017 Územný plán obce -
01.02.2011 004 Územný plán zóny - Územný plán Centrálnej mestskej zóny HlohovecValid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.