INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
Územnoplánovacia dokumentácia obcí
Výberom konkrétnej obce sa zobrazí stav vypracovanosti jej územného plánu v novom okne.

Vyhľadávanie obcí podľa názvu

Vyhľadávanie obcí podľa územného usporiadania Skip Navigation Links.
Legenda:
Číslo "n" v hranatých zátvorkách [n] pred názvom obce predstavuje počet registračných listov ÚPD.
     Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.