INFOREG - Informačný systém na podporu rozvoja regiónov
ECB Štatistika
Štatistické údaje o počte certifikovaných budov podľa energetickej triedy a príslušnosti ku kraju.

Vyberte rok pre ktorý chcete zobraziť štatistiku    

Kraj / Energetická trieda A B C D E F G   Spolu
Bratislavský 176 1816 423 40 12 7 7 - 2481
Trnavský 83 1207 707 105 24 14 15 - 2155
Trenčianský 36 723 337 44 13 4 4 - 1161
Nitriansky 44 703 345 57 15 10 10 - 1184
Žilinský 73 1095 298 37 22 3 2 - 1530
Banskobystrický 37 560 241 38 12 7 15 - 910
Prešovský 41 821 401 57 26 16 22 - 1384
Košický 100 606 240 47 9 7 11 - 1020
Spolu 590 7531 2992 425 133 68 86 - 11825


Valid XHTML 1.0 Transitional      Valid CSS!
Aktualizácia údajov ÚPD: 30. november 2018 Design - Copyright© INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky. Modifikácia stránky: 20. august 2015.